ALV en lezing WSS (10 juni 2021)

Op donderdag 10 juni 2021 om 13:30 uur vindt de jaarlijkse ALV plaats. Per e-mail zijn aan de leden diverse stukken verstuurd. Heeft u deze niet ontvangen, mailt u dan naar ondergetekende. 

Aansluitend aan de ALV vindt een lezing plaats. We hebben Joris Van der Park en Patricia Bakker (William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering) bereid gevonden om te vertellen over de rol van de WSS. Daarbij komt voornamelijk het strafrechtelijk kader aan bod, zoals jeugdreclassering 2.0, LVB en verschillende pilots. Mocht u nog specifieke onderwerpen of vragen behandeld willen zien tijdens de lezing, voelt u zich dan vrij om deze (tijdig voorafgaand aan de lezing) aan ondergetekende te sturen.

Zowel de ALV als de lezing zullen vanwege de aanhoudende coronamaatregelen online plaatsvinden via Microsoft Teams.

Datum:                donderdag 10 juni 2021

13:30 uur:           ALV

14.00 uur:           Cursus over de rol van de WSS

Sprekers:             Joris van der Park en Patricia Bakker

Locatie:               Microsoft Teams

Om te kunnen deelnemen aan de meeting in Microsoft Teams, wordt u vriendelijk verzocht zich aan te melden. Dat kunt u doen door een mail te sturen naar ondergetekende. 

Ik hoop u allen virtueel te treffen.

Met vriendelijke groet, 

Belinda Kuppens, secretaris
e-mail: secretaris@hvja.nl

« terug