ALV en lezing WSS (10 juni 2021)

De ALV is gepland op donderdag 10  juni 2021. Aansluitend volgt een lezing over de rol van WSS, gegeven door Joris van der Park en Patricia Bakker.

Lees verder »

ALV & lezing Actualiteiten Civiel Jeugdrecht (22 september 2020)

Op dinsdag 22 september 2020 vond de ALV plaats. Aansluitend volgde een lezing Actualiteiten Civiel jeugdrecht, gegeven door Laura Goei, jurist bij Jeugdbescherming West. 

Lees verder »

Gratis webinars voor HVJA leden

In 2020 konden leden via de HVJA en de AvdR kosteloos twee webinars volgen.

Lees verder »

Lezing 13 februari 2020 en nieuwjaarsborrel

Op 13 februari 2020 vond een lezing en onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel plaats. 

Lees verder »

Praktijktraining 19 november 2019: communiceren met jongeren in detentie

Op 19 november 2019 vond de praktijktraining communiceren met jongeren in detentie plaats in Amersfoort, georganiseerd door Centrum voor Permanente Educatie. 

Lees verder »

Lezing 3 december 2019: actualiteiten jeugdstrafrecht

Op 3 december 2019 vond een lezing actualiteiten jeugdstrafrecht plaats.

Lees verder »

Lezing 7 november 2019: actualiteiten civiel jeugdrecht

Op donderdagochtend 7 november 2019 vond de lezing actualiteiten civiel jeugdrecht plaats.

Lees verder »

ALV en lezing onderwijsrecht 20 juni 2019

Op 20 juni 2019 vond de ALV plaats, met aansluitend een lezing onderwijsrecht.

Lees verder »

Lezing 31 januari 2019 en nieuwjaarsborrel

Namens het bestuur van de HVJA wens ik u een gelukkig en succesvol 2019! 

Lees verder »

Lezing actualiteiten jeugdstrafrecht 13 december 2018

Op donderdag 13 december a.s. organiseerden wij een cursus actualiteiten jeugdstrafrecht. 

Lees verder »

Lezing actualiteiten jeugdcivielrecht 25 september 2018

Op 25 september 2018 vond een lezing actualiteiten jeugdcivielrecht plaats.

Lees verder »

Actualiteitenlezing en nieuwjaarsborrel 25 januari 2018

Op donderdag 25 januari 2018 werd er een actualiteitenlezing georganiseerd. Het was de eerste keer dat de HVJA dit deed in samenwerking met...

Lees verder »

Bijeenkomst Sociale Kaart (19 oktober 2017)

Op 19 oktober 2017 vond een middag vullende bijeenkomst plaats die in het teken stond van  “ De Sociale Kaart Den Haag e.o.”. Het belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst was een kijkje in de keuken van het jeugd(zorg)beleid van de gemeenten in ons arrondissement, de knelpunten die worden gesignaleerd en mogelijke (ideeën voor) oplossingen.

Lees verder »

ALV, presentatie Stichting 070Watt en Servicepunt Arbeid d.d. 30-5-17

Op dinsdag 30 mei 2017 vond de ALV 2017 plaats. Aansluitend aan de vergadering werd een bijeenkomst georganiseerd door de Stichting 070Watt en een presentatie door Servicepunt Arbeid. 

Lees verder »

Nieuwjaarsborrel 12 januari 2017

Op 12 januari 2017 vond de nieuwjaarsborrel plaats. De lezing ging helaas niet door omdat de spreker moest annuleren.

Lees verder »

Algemene ledenvergadering en lezing 26 mei 2016

De algemene ledenvergadering vond dit jaar plaats op donderdag 26 mei 2016 in het NH Hotel Den Haag. Na de jaarvergadering werd er een lezing gehouden door de heer R.H. Lawa, voorzitter van de Haagse Jeugdbeschermingstafel.

Lees verder »

Nieuwjaarsborrel en lezing

Op 28 januari 2016 vond een feestelijke nieuwjaarsborrel plaats met daaraan voorafgaand een maxi-lezing of mini-cursus georganiseerd over de actualiteiten in het Jeugdstrafrecht. 

Lees verder »

Lezing 10 december 2015: Communicatie met kinderen

Communiceren met pubers is niet altijd gemakkelijk. Hoe win je als jeugdrecht advocaat (snel) het vertrouwen van een jeugdige en hoe krijg je de informatie los die nodig is om een jeugdige goed te kunnen bijstaan? Op 10 december 2015 heeft dr Martine Delfos een lezing gegeven aan de HVJA.

Lees verder »

Lezing 25 juni 2015

Op donderdag 25 juni 2015 vond de laatste lezing plaats voor de zomervakantie. Als spreker haddeen wij bereid gevonden de nieuwe kinderombudsman van de gemeente Den Haag, de heer Bert van Alphen. 

Lees verder »

Lezing 8 januari 2015

Op 8 januari 2015 vond de eerste (uitgebreide) lezing van de HVJA plaats. Kinderrechter bij de Haagse Rechtbank, mevrouw mr. C.L. Strop, heeft ons uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe Jeugdwet, de gevolgen daar van en wat de rechtbank zoal van ons als advocaat zal (mogen) verwachten.

Lees verder »

Lezing 29 oktober 2014

Op 29 oktober 2014 vond er weer een lezing plaats van onze vereniging. Deze keer heeft Mr. M. Berger, senior jurist bij Defence for Children, de lezing verzorgd. 

Lees verder »

Lezing 7 juli 2014

Op 7 juli 2014 vond er een lezing plaats van onze vereniging. Deze keer werd deze verzorgd door Mick Haveman.

Lees verder »

ALV en lezing Beklagrecht Justitiële Jeugdinrichting

Op donderdag 24 april 2014 vond de Algemene Ledenvergadering van de HVJA plaats. De stukken zijn per e-mail verstrekt.
Aansluitend vond een voordracht plaats over beklagrecht in de justitiële jeugdinrichting.

Lees verder »

Lezing 27 februari 2014: Adolescentenstrafrecht

Op donderdag 27 februari 2014 heeft de HVJA in samenwerking met het Gerechtshof Den Haag een lezing over het adolescentenstrafrecht georganseerd.

Lees verder »

Lezingen 2014

Er is met ingang van 1 januari 2013 een verplichting in het leven roepen voor onze leden in de vorm van het verplicht aanwezig zijn bij tenminste één lezing per jaar (zie ook artikel 1.3.6. van het Reglement, te vinden op www.hvja.nl, waarin dit al is vastgelegd). Mocht aan het einde van het jaar blijken dat u geen enkele keer aanwezig bent geweest dan zal het lidmaatschap door de vereniging worden opgezegd. Wij hopen hiermee een grotere opkomst maar ook een grotere betrokkenheid waar het gaat om het jeugdrecht te bewerkstelligen. Hier vindt u de data van de lezingen en activiteiten in 2014.

Lees verder »

Lezing 12 december 2013: Behandeling en structuur tijdens uithuisplaatsing

Op donderdag 12 december 2013 heeft de HVJA een lezing over de behandeling en de aangeboden structuur tijdens een uithuisplaatsing georganiseerd.

Lees verder »

Lezing 14 november 2013: Bijeenkomst over combi-zaken

Op donderdag 14 november a.s. organiseerde de rechtbank Den Haag een bijeenkomst over combi-zaken, speciaal voor de advocaten van de HVJA.

Lees verder »

Lezing 8 augustus 2013: Bezoek De Vaart & Teylingereind

Op donderdag 8 augustus jl. is met een aantal leden de instelling voor gesloten jeugdzorg De Vaart en de justitiële jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim bezocht.

Lees verder »

Congres 'De stem van het kind'

Op 31 mei a.s. vond het congres De stem van het kind, in de Erasmus Universiteit in Rotterdam, plaats. 

Lees verder »

Lezing 4 april: De nieuwe rol van de Rechter-Commissaris

De Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten heeft op 4 april 2013 een lezing georganiseerd, ‘De nieuwe rol van de rechter commissaris’. De opkomst was wederom groot. De lezing werd gegeven door mr. C.W. Noorduyn, werkzaam bij Sjöcrona van Stigt Advocaten en mr. I. van Straalen, werkzaam bij Salomons van der Valk Advocaten.

Lees verder »

Lezing 7 februari 2013: Indicatiebesluiten

De Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten heeft op 7 februari 2013 een lezing georganiseerd, ‘Het indicatiebesluit’. De lezing werd gegeven door mevr. V. Trompetter, gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden.

Lees verder »

Haagse Jeugdrechtcursus

Het Eggens Instituut organiseerde in samenwerking met de HVJA in 2012 een tweedaagse cursus jeugdrecht. Deze cursus was wederom verdeeld over twee dagen waarop het jeugdstrafrecht aan bod komt. De eerste dag stond in het teken  van het civiele jeugdrecht en de tweede dag werd het jeugdstrafrecht behandeld. De docenten kwamen voornamelijk uit de Haagse praktijk. Deze cursus is enthousiast ontvangen door onze leden. 

Zodra er informatie is over een dergelijke cursus in 2013, komt hier meer informatie te staan.