Zittingen op locatie voor jeugdigen, geplaatst in De Vaart

De afgelopen weken is er op de rechtbank overleg gevoerd over de zittingen op locatie. Namens de HVJA is Ine van Gorkum bij dit overleg aanwezig geweest:

De belangrijkste punten uit dit overleg:

- De eerste zittingen beginnen op 29 januari a.s., altijd vanaf 13.30 u
- De eerste zittingsdag zullen 3 zittingen worden gepland, de betreffende advocaten worden door de rechtbank geïnformeerd.
- Voor wat betreft de toegang tot de zittingen bij De Vaart geldt dat wij als advocaten onze telefoon mee naar binnen mogen nemen, onze tassen niet worden gecontroleerd en dat wij ons mogen identificeren met onze advocatenpas, mensen die wij/ouders meenemen mogen ook het gebouw in (over de zittingszaal beslist de kinderrechter).
- Alle afspraken zullen worden vastgelegd in een protocol, dit volgt na de ervaringen van (ongeveer) 2 zittingsdagen.
- U treft hier een factsheet aan waarin kort wordt aangegeven wat de zitting op locatie inhoudt.
- Hier treft u het protocol aan voor de zittingen op locatie.
- Op 12 april 2013 vindt een evaluatie van de eerste zittingsdagen plaats. 

Bericht d.d. 15 januari 2013

 

Update: 

 

Op 15 april 2013 vond bij de rechtbank de evaluatie plaats van de zittingen op locatie van jongeren, geplaatst in De Vaart. De conclusies tot nu toe:

-          De pilot is over het algemeen positief ontvangen, de rechtbank gaat door met de zittingen op locatie. Belangrijk argument voor de rechtbank: “er komt veel meer informatie uit de jongere”.
-          Het protocol blijft zoals het is.
-          De rechtbank heeft tot nu toe steeds gebeld met alle betrokken partijen (waaronder advocaten) om hen te berichten over de zitting op locatie. Vanaf nu geldt dat voor alle jongeren, geplaatst in De Vaart dat hun zitting in De Vaart zal worden gepland, tenzij hiervoor contra-indicaties aanwezig zijn. Partijen worden niet meer gebeld maar ontvangen een oproepbrief (NB uit deze oproepbrief blijkt dus de plaats waar de zitting zal plaatsvinden).
-          Er wordt een toga gedragen tijdens de zitting.
-          Tot nu toe is bijna altijd een groepsleider aanwezig geweest bij de zittingen ter ondersteuning van de jongere. Als de jongere dit niet wil dan zal er geen groepsleider aanwezig zijn. In beginsel heeft de groepsleider geen rol en geen stem tijdens de zitting. Wel mag de rechtbank vragen stellen aan de groepsleider, deze moet zich echter vrij voelen om die vragen niet te beantwoorden.
-          Er wordt gekeken of de zitting op locatie bij meer instellingen in de regio ingevoerd kan worden (JJC en Schakelbos hebben ook belangstelling). Voor Bergse Bos (12 min- groepen) geldt dat jongeren bij een gesloten machtiging in principe nu al gehoord worden door de kinderrechter op locatie, de advocaat mag daarbij aanwezig zijn. De zitting vindt nog wel plaats op de rechtbank omdat de jongere niet altijd bij de zitting aanwezig hoeft te zijn. Uitzonderingen zijn mogelijk, afhankelijk van het kind.  
-          Binnenkort zal er vanuit de rechtbank nog een mededeling volgen over de zittingen op locatie in de ‘Aan de Orde’.

Bericht d.d. 15 april 2013

« terug