Nieuw beleid beoordeling verzoeken UHP

Rechtbank Den Haag, team Jeugd & BOPZ, heeft onze vereniging geïnformeerd over hun nieuw beleid aangaande beoordeling van verzoeken tot machtiging uithuisplaatsing. Hieronder staat de brief met nadere informatie. 

« terug