Verlaging vergoeding toevoeging in OTS-zaken

Er is door mr Teeven, minister van Justitie, een concept besluit aangekondigd, waarin onder andere is opgenomen dat de vergoeding in OTS-zaken van de Raad voor Rechtsbijstand te verlagen van 7 naar 4 punten in het kader van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand. De HVJA is het hier vanzelfsprekend niet mee eens. Het bestuur van de HVJA heeft naar de minister gereageerd op dit conceptbesluit. Gelet op de korte reactietermijn was het helaas niet mogelijk om eerst nog bij de leden van de HVJA hun mening te vragen. Klik hier om de namens de HVJA verzonden brief aan mr Teeven te lezen. 

« terug