Protest tegen sluiting jeugdgevangenissen

Jeugd(straf)rechtadvocaten laten massaal hun stem horen tegen sluiting van jeugdgevangenissen in Zeist (dit jaar), Lelystad (2017), Veenhuizen (2018) en Cadier en Keer (2018). Ze vinden dat dit ten koste gaat van de jongeren die er op zijn aangewezen en op basis van de rechten van het kind onbegrijpelijk.

Vijf grote verenigingen van jeugdadvocaten, met bij elkaar ruim 500 leden, roepen de minister van Veiligheid en Justitie op af te zien van dit plan en sluiting in ieder geval uit te stellen zolang lokale voorzieningen voor voorlopige hechtenis en detentie nog niet van de grond zijn gekomen. De advocaten maken zich vooral grote zorgen over de opvang van verdachte en veroordeelde (adolescente) jongens (en meisjes) uit de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Limburg, Flevoland, Noord-Holland en Zeeland. Die kunnen niet (meer) in hun eigen provincie in voorlopige hechtenis of detentie kunnen verblijven.

Isolement

In de inrichtingen die sluiten, verblijven jongeren in het kader van voorlopige hechtenis, een jeugddetentie of een PIJ-(een behandel)maatregel. Er blijven vier inrichtingen over: in Spijkenisse, Sassenheim, Nijmegen en Breda. Volgens de advocaten komt de resocialisatie van deze jeugdigen door de sluitingen in het gedrang komt. Als reden voeren ze onder meer aan dat het voor veel jeugdigen nog moeilijker, zo niet onmogelijk wordt om nachtdetentie te krijgen en op die manier overdag naar school, werk of stage te kunnen gaan; dat ouders en hulpverleners (en advocaten) verder moeten reizen en vanwege de hoge kosten en tijdsbemoeienis minder persoonlijk contact met de jongere hebben, met isolement als mogelijk gevolg.

Bovendien is straks de afstand tot de rechtbanken vanuit de vier inrichtingen die overblijven, enorm. "Dit betekent dat jeugdigen urenlang vervoerd moeten worden om op zitting te kunnen verschijnen. Veelal betekent dit ook een urenlang verblijf in het cellencomplex van de rechtbank. Hiermee zijn hele dagen gemoeid, wat de gemoedstoestand van een minderjarige voorafgaand of na een belangrijke zitting geen goed doet", waarschuwen de advocaten.

Bron: De Stentor d.d. 24 maart 2016

« terug