Mededelingen bestuur

Beste leden,

Het einde van het jaar nadert al weer snel. Het moment van terugkijken en vooruitblikken. 

Terugkijkend zag ik tot mijn schrik dat de leden onder u die bij de bijeenkomsten van 30 mei en/of 19 oktober van dit jaar aanwezig zijn geweest nog een certificaat toegestuurd moest worden. Dat is vandaag gebeurd, met excuses voor de vertraging. 

Vooruitblikkend kunt u in uw agenda noteren dat het bestuur voornemens is op 25 januari 2018 in de middag een lezing/bijeenkomst te organiseren, waarna aansluitend een nieuwjaarsborrel kan worden gedronken. Het bestuur hoopt u in de tweede week van januari meer over de inhoud van deze bijeenkomst te kunnen berichten. 

Per mail zijn u onder andere toegezonden een flyer voor het World Congress on Justis for Children dat in mei plaatsvindt te Parijs. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf deze tijd inschrijven. 

Voorts is u per mail toegezonden de presentaties aan die zijn gebruikt bij de bijeenkomst van 19 oktober 2017, de nieuwe richtlijn strafvordering jeugd en adolescenten en de leidraad afdoening sextingzaken. 

Daarnaast is de vereniging benaderd haar medewerking te verlenen aan een onderzoek dat plaatsvindt op het verzoek van het Ministerie van Justitie naar de inverzekeringstelling van minderjarigen. Het onderzoek is uitbesteed aan de professionals van Jong & Je Wil Wat. Zij zoeken voor hun onderzoek jongeren die ervaring hebben met de inverzekeringstelling en daarover met hen in gesprek willen. De bijlage “Achtergrondinformatie onderzoek” geeft een kort overzicht en de wijze waarop u met de onderzoekers in contact kunt komen. 

Het bestuur attendeert leden die hun lidmaatschap willen beëindigen erop, dat volgens de statuten opzegging dient plaatst te vinden voor 1 januari 2018. Indien u voornemens bent uw lidmaatschap te beëindigen, kunt u opzeggen door een email te sturen aan secretaris@hvja.nl. 

En last but not least…het bestuur wenst u allen goede en fijne feestdagen toe. Graag zien wij u 25 januari 2018 op de bijeenkomst en nieuwjaarsborrel. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Peter Drenth

« terug