Opzeggen lidmaatschap voor het jaar 2019

 

U kunt uw lidmaatschap van de HVJA slechts opzeggen tegen het einde van het boekjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Dat betekent dat u, indien u uw lidmaatschap met ingang van 2019 wilt opzeggen, uw opzegging uiterlijk 3 december a.s. door de HVJA dient te zijn ontvangen.

U kunt uw opzegging e-mailen naar Clara Wesselink-Van Dijk.

« terug