Nieuwe werkwijze raadkamer gevangenhouding jeugdzaken

Geachte leden,

De rechtbank verzocht ons de volgende werkwijze met betrekking tot de raadkamer gevangenhouding in jeugdzaken onder jullie aandacht te brengen.

In het kader van het verkorten van de doorlooptijden in jeugd MK’s heeft de rechtbank met het OM afgesproken om na schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis in jeugdraadkamer zo veel mogelijk direct een zittingsdatum te bepalen. De werkwijze zal als volgt zijn.

Nadat de raadkamer de beslissing tot opheffing van de voorlopige hechtenis of de schorsing daarvan heeft uitgesproken, bespreekt de raadkamer met de (raadkamer)officier en de advocaat van de verdachte wat de stand van het onderzoek is. Als het onderzoek gereed is dan wel binnen afzienbare termijn gereed zal zijn, wordt vanuit de raadkamer direct telefonisch contact opgenomen met de verkeerstoren.  In overleg met de advocaat en zaaksofficier spreekt de raadkamer de datum en de benodigde zittingstijd af. Die zittingsdatum zal worden vastgelegd in het proces-verbaal. Indien er nog helemaal geen zicht is op de afloop van het onderzoek of planning is zodanig ingewikkeld is dat het niet op de raadkamer lukt, gaat de zaak terug naar het parket.

Met vriendelijke groet,
Clara Wesselink-van Dijk

« terug