Opzegging lidmaatschap HVJA: doe dit tijdig!

Indien u uw lidmaatschap van de HVJA wenst op te zeggen, dit slechts kan tegen het einde van het boekjaar (31 december 2019) en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Dat betekent dat een eventuele opzegging uiterlijk op dinsdag 3 december 2019 door mij moet zijn ontvangen. Wanneer u op 1 januari 2020 lid bent, bent u de contributie over 2020 verschuldigd.

Met vriendelijke groet,

Clara Wesselink

« terug