Corona virus: sluiting rechtbanken en jeugdzaken

Nieuws met betrekking tot de maatregelen rondom het Corona virus:

Amicae, amici,

Graag uw aandacht voor onderstaand bericht met bijlage over de sluiting van de rechtbank en de gevolgen daarvan voor zittingen binnen het jeugdrecht.

Wij maken u er nog extra op attent dat - met uitzondering van gesloten plaatsingen - alle verlengingen OTS en UHP waarvan de termijn vóór 6 april verloopt in beginsel ambtshalve, zonder te horen zullen worden uitgesproken voor de duur van 2 maanden. Uitzondering daarop is de aanwezigheid van contra-indicaties. Weest u er dus op bedacht dat u eventuele contra-indicaties tijdig kenbaar maakt aan de rechtbank.

Wij benadrukken voorts dat het van belang is dat de griffie over uw telefoonnummer beschikt, nu het horen telefonisch zal geschieden.

Met vriendelijke groet,
Clara Wesselink
Secretaris HVJA

 

Bericht rechtbank:

Beste allen,

Hierbij stuur ik u een update naar aanleiding van de sluiting van de rechtbank. Ik verzoek u deze mail binnen uw organisatie te delen.

Inmiddels is een landelijke werkinstructie gemaakt voor werkprocessen in kritische zaken met betrekking tot onder meer het civiele jeugdrecht. Die werkinstructie (die ook te vinden is op rechtspraak.nl) stuur ik hierbij toe. De rechtbank zal vanaf donderdag zoveel mogelijk volgens deze werkinstructie gaan werken.

Vandaag en morgen verlopen de zittingen nog zoals gisteren en vandaag per telefoon is afgesproken.

Zoals uit de werkinstructie blijkt zullen wij nog slechts een beperkt aantal zaken blijven behandelen. Zittingen op de rechtbank en op locatie komen te vervallen. Alle zaken waarin een zitting moet plaatsvinden of betrokkenen gehoord moeten worden, worden telefonisch afgehandeld. Uitgangspunt is dat alle betrokkenen tegelijk via een conference-call telefonisch zullen worden gehoord. We zullen moeten zien of dat werkbaar is. Ik sluit niet uit dat (sommige) rechters ervoor zullen kiezen om partijen een voor een te bellen.

Wij beschikken niet over alle noodzakelijke telefoonnummers. In lopende en nieuwe zaken (piketzaken en andere zaken waarin voor 1 mei een termijn verstrijkt) verzoeken wij u om alle relevante telefoonnummers direct te vermelden in een afzonderlijke bijlage of op het bijzonderhedenformulier. Deze informatie kan worden gestuurd naar piket.jeugd.rb.denhaag@rechtspraak.nl.

 Civiele jeugdzaken die nog wel behandeld worden zijn de volgende:

-        Spoedverzoeken (V)OTS, uithuisplaatsingen (open en gesloten) en voorlopige voogdij; deze zullen op de gebruikelijke wijze kunnen worden ingediend;

-        Alle verlengingen van OTS-en en uithuisplaatsingen, waarin een termijn expireert; deze verlengingen zullen in beginsel ambtshalve worden uitgesproken (dus zonder het horen van belanghebbenden). Uitzondering daarop zijn de gesloten plaatsingen. In deze zaken zullen wel (telefonische) zittingen plaatsvinden.

 

Alle andere zaken (en dus ook eerste verzoeken tot OTS en/of uithuisplaatsing) zullen (vooralsnog) niet behandeld worden.

Voor wat betreft de jeugdstrafzaken geldt dat alleen zaken van gedetineerden doorgang zullen vinden, dat wil zeggen de raadkamer gevangenhouding en MK en EK-zaken waarin de verdachte nog gedetineerd is.

De raadkamer gevangenhouding zal helemaal schriftelijk worden afgewikkeld, met dien verstande dat de verdachten wel telefonisch worden gehoord.

MK-zaken waarin de verdachte nog gedetineerd is zullen zoveel mogelijk inhoudelijk worden behandeld. Dat geldt ook voor de (sporadische) enkelvoudige zaken waarin een verdachte gedetineerd is.

Voor het overige zullen enkelvoudige strafzaken (waaronder ook de Leerplichtzaken) worden ingetrokken of aangehouden.

Tot zover deze update.

Ik heb nog een laatste verzoek: wilt u uw medewerkers verzoeken om - behalve in bijzonder spoedeisende zaken - niet naar de rechtbank te bellen. Wij zullen iedereen zo spoedig mogelijk zelf telefonisch of schriftelijk informeren.

Met vriendelijke groet,

mr M.F. (Mariska) Baaij
teamvoorzitter

team Jeugd- en Zorgrecht
Kamer P2 11.39


« terug