Cursusaanbod 2021 via AvdR

Ook dit jaar mag de HVJA weer een cursusaanbod doen aan haar leden, met dank aan de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR). Voor leden is het mogelijk om diverse webinars te volgen.

Lees verder »

ALV en lezing WSS (10 juni 2021)

De ALV is gepland op donderdag 10  juni 2021. Aansluitend volgt een lezing over de rol van WSS, gegeven door Joris van der Park en Patricia Bakker.

Lees verder »

Mededeling bestuur

Een nieuwe secretaris!

Lees verder »

Gratis webinars voor HVJA leden

De HVJA en de AvdR bieden leden van de HVJA de mogelijkheid om kosteloos twee webinars te volgen.

Lees verder »

ALV & lezing Actualiteiten Civiel Jeugdrecht (22 september 2020)

De ALV is gepland op dinsdag 22 september 2020. Aansluitend volgt een lezing Actualiteiten Civiel jeugdrecht, gegeven door Laura Goei, jurist bij Jeugdbescherming West. 

Lees verder »

Corona virus: sluiting rechtbanken en jeugdzaken

Nieuws met betrekking tot de maatregelen rondom het Corona virus. Graag uw aandacht voor het bericht over de sluiting van de rechtbank en de gevolgen daarvan voor zittingen binnen het jeugdrecht.

Lees verder »

Lezing 13 februari 2020 en nieuwjaarsborrel

Wij nodigen u graag uit voor de lezing en onze nieuwjaarsborrel op 13 februari 2020. 

Lees verder »

Opzegging lidmaatschap HVJA: doe dit tijdig!

Wilt u uw lidmaatschap van de HVJA beëindigen, doe dit tijdig.

Lees verder »

Oproep tot piketstaking

Zoals u wellicht al via (sociale) media heeft vernomen  is binnen de strafrechtadvocatuur het idee ontstaan van een piketstaking in de eerste twee weken van januari 2020. Het kabinetsbeleid rondom de herziening  van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en de weigering om de noodzakelijke extra financiering ter beschikking te stellen, vragen om een krachtig signaal. 

Lees verder »

ALV en lezing onderwijsrecht 20 juni 2019

Bij deze kondig ik u de algemene ledenvergadering aan. 

Lees verder »

Nieuwe werkwijze raadkamer gevangenhouding jeugdzaken

De rechtbank verzocht ons de volgende werkwijze met betrekking tot de raadkamer gevangenhouding in jeugdzaken onder jullie aandacht te brengen.

Lees verder »

Lezing 31 januari 2019 en nieuwjaarsborrel

Namens het bestuur van de HVJA wens ik u een gelukkig en succesvol 2019! Bij deze nodig ik u van harte uit voor de lezing en nieuwjaarsborrel op donderdag 31 januari a.s.

Lees verder »

Opzeggen lidmaatschap voor het jaar 2019

U kunt uw lidmaatschap van de HVJA slechts kunt opzeggen tegen het einde van het boekjaar en ...

Lees verder »

Mededelingen bestuur

Er zijn wijzigingen in het bestuur opgetreden en wij gaan nieuwe lijnen uitzetten.

Lees verder »

Mededelingen bestuur

Het einde van het jaar nadert al weer snel. Het moment van terugkijken en vooruitblikken. 

Lees verder »

Vacature Juridische Zaken van Jeugdbescherming West

Bij de afdeling Juridische Zaken van Jeugdbescherming west zoekt men per direct een zwangerschapsvervanger voor één van hun advocaten/juristen.

Lees verder »

Plusgroep zoekt vrijwilligers

Plusgroep zoekt vrijwilligers die affiniteit hebben met jongeren tussen de 12 en 23 jaar. 

Lees verder »

Protest tegen sluiting jeugdgevangenissen

Jeugd(straf)rechtadvocaten laten massaal hun stem horen tegen sluiting van jeugdgevangenissen in Zeist (dit jaar), Lelystad (2017), Veenhuizen (2018) en Cadier en Keer (2018). Ze vinden dat dit ten koste gaat van de jongeren die er op zijn aangewezen en op basis van de rechten van het kind onbegrijpelijk. 

Lees verder »

Dag Flip, bedankt!

Wij willen wij even stilstaan bij het verschrikkelijk verdrietige nieuws dat ons vorig week (begin juni 2015) bereikte over het overlijden van onze collega/confrère Flip van Leeuwen. 

Lees verder »

Nieuwsbrief JIP/Sdu

Zoals ook al aangekondigd op de ALV zijn wij recent een samenwerking aangegaan met Sdu, uitgever van juridische vakliteratuur, opleidingen en tools.  Sdu geeft het Praktijkblad JIP uit, Jeugdrecht in de praktijk.

Lees verder »

Rapport Kinderombudsman "Een nacht in de cel" d.d. 30 maart 2015

De HVJA heeft mede naar aanleiding van een reportage over minderjarigen in een politiecel van de NCRV, "Altijd Wat", een brief gestuurd naar de Kinderombudsman en haar zorgen geuit op dit vlak. De Kinderombudsman M.L.M. Dullaert heeft gereageerd op deze brief. 

Lees verder »

Zitting op locatie gesloten Jeugdzorg (mededeling rechtbank)

Sinds begin 2013 houden rechters van het team Jeugd en BOPZ van de rechtbank Den Haag tweewekelijks op dinsdagmiddag een zitting in de accommodatie voor gesloten jeugdzorg De Vaart in Sassenheim. Per oktober 2014 worden deze zittingen wekelijks op de dinsdag gehouden en zijn deze voorts uitgebreid naar de accommodaties voor gesloten jeugdzorg JJC in Den Haag en Schakenbosch in Leidschendam.

Lees verder »

Verlaging vergoeding toevoeging in OTS-zaken

Er is door mr Teeven, minister van Justitie, een concept besluit aangekondigd, waarin onder andere is opgenomen dat de vergoeding in OTS-zaken te verlagen van 7 naar 4 punten in het kader van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand. De HVJA is het hier vanzelfsprekend niet mee eens. 

Lees verder »

Nieuw beleid beoordeling verzoeken UHP

Rechtbank Den Haag, team Jeugd & BOPZ, heeft onze vereniging geïnformeerd over hun nieuw beleid aangaande beoordeling van verzoeken tot machtiging uithuisplaatsing.

Lees verder »

Digitalisering Rechtbank Den Haag

De Haagse rechtbank heeft onze vereniging geïnformeerd over hun nieuwe digitale werkwijze. 

Lees verder »

Zittingen op locatie voor jeugdigen, geplaatst in De Vaart

De afgelopen weken is er op de rechtbank overleg gevoerd over de zittingen op locatie. Namens de HVJA is Ine van Gorkum bij dit overleg aanwezig geweest.

Lees verder »

Kinderrechten in de lift

De stem van kinderen zal in de toekomst in de rechtszaal beter worden gehoord, verwacht Kinderombudsman Marc Dullaert. En steeds vaker klinkt in jurisprudentie het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind door.

22 november 2012 is het de Dag van de Rechten van het Kind. Kinderombudsman Marc Dullaert heeft nieuws: de aanbevelingen om de inzet van de bijzonder curator te verbeteren, worden gesteund door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 

Lees verder »